Firma Kasia byla založena v lednu 1993 jako plně soukromá obchodní společnost. Hlavním obchodním artiklem bylo od začátku koření, jehož je naše firma dodnes přímým dovozcem a následným zpracovatelem. V průběhu let došlo k obohacení sortimentu o nabídku nejrůznějších druhů sušené zeleniny a bylin.