Sponzorská činnost

Sponzorská činnost

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme prosperující firmou, nezapomínáme ani na podporu neziskových sektorů a přispíváme formou materiální a finanční pomoci na jejich činnost. Vybrané projekty jsou pečlivě posuzovány, ať již s přihlédnutím k podpoře našeho regionu, či se zaměřením na sociální potřebnost.

Podpora Rugby clubu Říčany

Již několik let podporujeme Rugby club Říčany, v minulosti hlavně podporou pořádání dětských dnů, od roku 2011 jsme hlavním sponzorem místního rugby clubu.

Sponzorství Zvláštní školy v Olešovicích

Naše firma je již tradičním sponzorem Základní školy praktické internátní v Olešovicích, která se stará o děti s lehkým mentálním postižením a děti z dětských domovů. Podpora je poskytována jak formou peněžních darů, tak materiální pomocí při organizování exkurzí či naučných pobytů.

Sponzorství mateřské školy „Čtyřlístek“ v Říčanech

Dalším případem regionální spolupráce a podpory bylo v roce 2003 zahájení sponzorské spolupráce s mateřskou školou „Čtyřlístek“ na Kavčí skále v Říčanech. Naše společnost přispívá významnou finanční částkou na rekonstrukci prostor a zbudování nového venkovního hřiště, jakož i drobnými učebními pomůckami na tvorbu vánočních ozdob atd.

Sponzorství nadace „Prolomené ticho“

Naše firma nezapomíná na podporu handicapovaných dětí, v tomto případě se jednalo o finanční podporu nadace „Prolomené ticho“. Tyto prostředky pak byly následně použity při rekonstrukci objektu Centra kochleární implantace u dětí v Praze na Mrázovce a na podporu jeho činnosti.

Rekonstrukce kostela v Orlických horách

Formou významné peněžní pomoci jsme se podíleli i na obnově ohroženého kostela a přilehlého hřbitova v Uhřínově pod Deštnou v Orlických horách.

Další projekty

V době povodní jsme finančně přispěli prostřednictvím účtu zřízeného Městským úřadem Říčany na obnovu obce Štěchovice, další prostředky byly poukázány ve prospěch konta nadace „Člověk v tísni“, přímou finanční pomoc jsme poskytli také Zoologické zahradě Praha. Menšími dary také každoročně podporujeme místní organizace Svazu žen, hasiče a sportovce z říčanského regionu, Základní školu Vachkova v Uhříněvsi. Finančním darem jsme se podíleli také na výstavbě dětského hřiště ve Strančicích.